Pravidla

Závody jsou připravovány pro žáky základních škol, přičemž se mohou závodů zúčastnit i příchozí závodníci v příslušné věkové kategorii. Hlavním smyslem závodů je propagace cyklistiky ve všech jejích formách jako sportu a volnočasové aktivity a závody jsou připravovány jako závody náborové - jsou tedy vhodné i pro cyklistické začátečníky. 

Charakter jednotlivých závodů najdete v propozicích daného závodu.

Soutěžní kategorie:

           název                         rok narození        doporučená délka závodu

1. minižactvo - dívky                 2009 a mladší               do 5 minut

2. minižactvo - chlapci               2009 a mladší               do 5 minut

3. předžactvo - dívky                2007 - 2008                do 10 minut

4. předžactvo - chlapci              2007 - 2008                do 10 minut

5. mladší žačky - dívky              2005 - 2006                10 - 15 minut

6. mladší žáci - chlapci               2005 - 2006                10 - 15 minut

7. starší žačky - dívky               2003 - 2004                 15 - 20 minut

8. starší žáci - chlapci                2003 - 2004                 15 - 20 minut

9. kadetky - dívky                    2001 - 2002                 20 - 25 minut  

10. kadeti - chlapci                   2001 - 2002                  20 - 25 minut

 

Uskuteční se devět nominačních závodů, na kterých budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v každé kategorii. Na finálový závod se nominují tři dosud nenominovaní závodníci (v případě, že se závodu zúčastní již nominovaný závodník z předešlého závodu, nominaci na finále pak získá další v pořadí). V případě, že se nominovaný závodník jistě finále nezúčastní, může pořadatel nominovat dalšího závodníka v pořadí příslušné kategorie.