Výsledky závodu v Dolní Rovni!

 Podívejte se na výsledky sobotního nominačního závodu v Dolní Rovni a také na aktualizovaný seznam nominovaných závodníků na finálový závod.

Výsledková listina - Dolní Roveň 8.9. 2018.docx (20,6 kB)

8. 9. 2018 - Dolní Roveň

Datum a místo konání: sobota 8. 9. 2018 od 8.45 hod.

Pořadatel: Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice, SDH Horní Roveň

Ředitel závodu: Mgr. Zdeněk Tužil, tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz

Velitel trati a technické zajištění: Pavel Žierik, zierik.pavel@zsdolniroven.cz

Zdravotní zabezpečení: SDH Horní Roveň

Prezentace a konání závodu: Horní Roveň – za prodejnou – areál SDH

Postup: Nejlepší tři závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod seriálu ve Vysokém Mýtě 22. 9. 2018. V případě, že dané místo obsadí již nominovaný závodník, bude nominace podstoupena dalšímu v pořadí v dané kategorii.

Startují:

název

rok narození

délka závodu

čas startu

1. minižactvo – dívky

2010 – 2011

cca 5 minut

8:45 hod.

2. minižactvo - chlapci

2010 - 2011

cca 5 minut

8:55 hod.

3. předžactvo - dívky

2008 - 2009

cca 10 minut

9:10 hod.

4. předžactvo - chlapci

2008 - 2009

cca 10 minut

9:30 hod.

5. mladší žačky - dívky

2006 – 2007

cca 10-15 minut

9:45 hod.

6. mladší žáci - chlapci

2006 – 2007

cca 10-15 minut

10:05 hod.

7. starší žačky - dívky

2004 – 2005

cca 15-20 minut

10:25 hod.

8. starší žáci - chlapci

2004 – 2005

cca 15-20 minut

10:50 hod.

9. kadetky - dívky

2002 – 2003

cca 20-25 minut

11:15 hod.

10. kadeti – chlapci

2002 – 2003

cca 20-25 minut

11:45 hod.

Kategorie startují postupně za sebou v uvedeném pořadí, časy startů mohou být podle počtu závodníků a stavu trati upraveny, popřípadě spojeny.

Přihlášky: Předběžným zasláním vyplněné přihlášky e-mailem  na adresu: tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz (do 7. 9. 2018)

 

Program:         7:30 – 8:30 prezence a výdej startovních čísel

8:45 start závodu dle kategorií

Hned po ukončení závodu proběhne vyhlášení výsledků.

Ceny: Ceny pro první tři v pořadí v každé kategorii.

Upozornění: K závodu budou připuštěni pouze žáci s písemným souhlasem rodičů (součást přihlášky). V místě startu bude zabezpečena zdravotní služba.

Předpis: Závod se koná podle Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. Závodníci jsou povinni jet s plnou ochrannou přilbou po celou dobu závodu.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná, účastníkem i zákonným zástupcem podepsaná a pořadateli doručená přihláška (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoliv výhradami).

Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  • závodí se podle Pravidel cyklistiky ČSC
  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, a není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu svým jednáním způsobí
  • všechny údaje v přihlášce vyplnil pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů může být ze závodu vyloučen

Pořadatel závodu neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Popis trati:

Trasa travnatý povrch, cca 100 m asfaltový povrch a dlažba.

Trať je sjízdná pro horská kola (biky), ale i trekingová kola. Pomoc při zajištění poskytne SHD Horní Roveň.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy, propozic a programu závodu v případě nepředvídaných událostí.

Uskuteční se několik nominačních závodů, které jsou součástí soutěže „Hledá se vítěz“ jako základní kolo. Na všech závodech budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v každé kategorii. Na finálový závod se nominují tři dosud nenominovaní závodníci (v případě, že se v závodě umístí již nominovaný závodník z předešlého závodu, nominaci na finále pak získá další v pořadí). V případě, že se nominovaný závodník jistě finále nezúčastní, může pořadatel nominovat dalšího závodníka v pořadí příslušné kategorie. Závod je hodnocen do soutěže „Hledá se mistr světa“

Informace: https://www.zsroven.cz/projekty/cyklisticky-zavod/

Pavel Žierik, zierik.pavel@zsdolniroven.cz , 607 040 649

Mgr. Zdeněk Tužil, tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz , 739 040 322

Výsledky závodu v Dolní Rovni!

 Předposlední možnost nominace na finálový závod proběhla na roveňském okruhu, který připravila místní základní škola ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo 82 závodníků. V přiloženém souboru naleznete výsledky a seznam nominovaných závodníků. Fotografie dodáme....

Výsledková listina - Dolní Roveň.docx (25459)

12.09.2017 - Dolní Roveň

Datum a místo konání:          úterý 12. 9. 2017 od 8.30 hod.

Pořadatel:                              Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Ředitel závodu:                      Mgr. Zdeněk Tužil, tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz

 Velitel trati a technické zajištění: Pavel Žierik, zierik.pavel@zsdolniroven.cz

Zdravotní zabezpečení:         OS ČČK Ústí nad Orlicí

Prezentace a konání závodu: Horní Roveň – za prodejnou – areál SDH

Postup: Nejlepší tři závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod seriálu ve Vysokém Mýtě 24. 9. 2017. V případě, že dané místo obsadí již nominovaný závodník, bude nominace podstoupena dalšímu v pořadí v dané kategorii.

Startují:

název

rok narození

délka závodu

čas startu

1. minižactvo – dívky

2009 – 2010

cca 5 minut

8:30 hod.

2. minižactvo - chlapci

2009 – 2010

cca 5 minut

 

3. předžactvo - dívky

2007 – 2008

cca 10 minut

 

4. předžactvo - chlapci

2007 – 2008

cca 10 minut

 

5. mladší žačky - dívky

2005 – 2006

cca 10-15 minut

 

6. mladší žáci - chlapci

2005 – 2006

cca 10-15 minut

 

7. starší žačky - dívky

2003 – 2004

cca 15-20 minut

 

8. starší žáci - chlapci

2003 – 2004

cca 15-20 minut

 

9. kadetky - dívky

2001 – 2002

cca 20-25 minut

 

10. kadeti – chlapci

2001 – 2002

cca 20-25 minu

 

 

Kategorie startují postupně za sebou v uvedeném pořadí, časy startů mohou být podle počtu závodníků a stavu trati

upraveny.

Přihlášky:                   Předběžným zasláním vyplněné přihlášky e-mailem (ke stažení zde) na adresu: pavel.zierik@zsdolniroven.cz (do 11. 9. 2017)

Program:                    07:30 – 8:30 prezence a výdej startovních čísel

08:30 start závodu dle kategorií

Hned po ukončení závodu proběhne vyhlášení výsledků.

Ceny:                          Ceny pro první tři v pořadí v každé kategorii.

Upozornění:               K závodu budou připuštěni pouze žáci s písemným souhlasem rodičů (součást přihlášky). V místě startu bude zabezpečena zdravotní služba.

Předpis:                      Závod se koná podle Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. Závodníci jsou povinni jet s plnou ochrannou přilbou po celou dobu závodu.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná, účastníkem i zákonným zástupcem podepsaná a pořadateli doručená přihláška (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoliv výhradami).

Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  • závodí se podle Pravidel cyklistiky ČSC
  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, a není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu svým jednáním způsobí
  • všechny údaje v přihlášce vyplnil pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů může být ze závodu vyloučen

Pořadatel závodu neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Popis trati:

Trasa travnatý povrch, cca 100 m asfaltový povrch a dlažba.

Trať je sjízdná pro horská kola (biky), ale i trekingová kola. Pomoc při zajištění poskytne SHD Horní Roveň.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy, propozic a programu závodu v případě nepředvídaných událostí.

Uskuteční se několik nominačních závodů, které jsou součástí soutěže „Hledá se vítěz“ jako základní kolo. Na všech závodech budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v každé kategorii. Na finálový závod se nominují tři dosud nenominovaní závodníci (v případě, že se v závodě umístí již nominovaný závodník z předešlého závodu, nominaci na finále pak získá další v pořadí). V případě, že se nominovaný závodník jistě finále nezúčastní, může pořadatel nominovat dalšího závodníka v pořadí příslušné kategorie. Závod je hodnocen do soutěže „Hledá se mistr světa“

Informace:                        https://www.zsroven.cz/projekty/cyklisticky-zavod/

Pavel Žierik,   zierik.pavel@zsdolniroven.cz   607 040 649

Ředitel závodu: Mgr. Zdeněk Tužil