Závody jsou připravovány pro žáky základních škol, přičemž se mohou závodů zúčastnit i příchozí závodníci v příslušné věkové kategorii. Hlavním smyslem závodů je propagace cyklistiky ve všech jejích formách jako sportu a volnočasové aktivity a závody jsou připravovány jako závody náborové – jsou tedy vhodné i pro cyklistické začátečníky.

Charakter jednotlivých závodů najdete v propozicích daného závodu.

Soutěžní kategorie:

Název Rok narození Doporučená délka závodu
1. minižactvo – dívky 2011 a mladší do 5 minut
2. minižactvo – chlapci 2011 a mladší do 5 minut
3. předžactvo – dívky 2009 – 2010 do 10 minut
4. předžactvo – chlapci 2009 – 2010 do 10 minut
5. mladší žačky – dívky 2007 – 2008 10 – 15 minut
6. mladší žáci – chlapci 2007 – 2008 10 – 15 minut
7. starší žačky – dívky 2005 – 2006 15 – 20 minut
8. starší žáci – chlapci 2005 – 2006 15 – 20 minut
9. kadetky – dívky 2003 – 2004 20 – 25 minut
10. kadeti – chlapci 2003 – 2004 20 – 25 minut

 

Uskuteční se sada nominačních závodů (viz nominační závody), na kterých budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v každé kategorii. Na finálový závod se nominují čtyři dosud nenominovaní závodníci (v případě, že se závodu zúčastní již nominovaný závodník z předešlého závodu, nominaci na finále pak získá další v pořadí). V případě, že se nominovaný závodník jistě finále nezúčastní, může pořadatel nominovat dalšího závodníka v pořadí příslušné kategorie.