On-line přihlašování na finále bylo ukončeno. Přihlásit k závodu (veřejnému i finálovému, jste-li nominovaní) se můžete zítra na místě při prezentaci. Těšíme se zítra na Vás!!!